เกี่ยวกับเรา

Factory Market Thailand นี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการคนไทยโดยตรงขับเคลื่อนโดยคน คพอ.
เว็บไซต์นี้จะเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการของสมาชิกตลอดจนสามารถเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจของคนไทยและผู้ประกอบการไทย

สินค้าต่างๆของเรา

Scroll to Top